Tất cả các sản phẩm cân ô tô, cân điện tử 24h.net khi xuất xong đã được kiểm tra đạt tiêu chuẩn đo lường, nếu có lỗi sẽ được thay mới miễn phí.